De forskellige faser opdeles groft i nedenstående forløb:

Skitseforslag

Ønsker og behov uddybes og danner grundlag for arkitektens overordnede forslag.

Tegninger udarbejdes og drøftes på 2-3 møder i denne fase, og arkitekten udarbejder planer, snit og facade tegninger.

Detailprojekt

Med udgangspunkt i skitseforslaget udarbejdes myndighedstegninger og arbejdstegninger med detaljer og beskrivelser.

Udbudsfasen

Med udgangspunkt i hovedprojektet indhentes der tilbud fra håndværkere og der forhandles kontrakter på plads.

Projektopfølgning og tilsyn

Mens byggeriet pågår følges der op på kvaliteten af arbejdet, eventuelle problemer løses.

Arkitekten er bygherrens repræsentant på byggepladsen.

Priser

Hvad koster arkitektrådgivning?

Ikke 2 opgaver er ens, derfor er en konkret vurdering nødvendig. Ring gerne og få en aftale om et møde, hvor vi kan tale nærmere om den konkrete opgave. Læs mere under Proces.

Det behøver ikke at være dyrere at få tegnet sit byggeri af en arkitekt, frem for at vælge en type-løsning.

Tværtimod kan den målrettede service vise sig at være en økonomisk gevinst og med den personlige rådgivning følger en fleksibilitet og et engagement, som tilfører ethvert byggeri en merværdi, som vanskeligt kan prissættes – men den opleves!

Honorar – forskellige modeller:

1. Fast pris efter aftale
2. Fast %-del af byggesummen
3. Afregning af tidsforbrug

Jeg foretrækker som udgangspunkt fast pris på skitseprojekt efter aftale. På den måde er den gensidige forpligtelse ret begrænset, og begge parter har dannet sig et godt indtryk af mulíghederne for et fremtidigt samarbejde.

Hvis kunden ønsker at gå videre med myndighedsprojekt, hovedprojekt og tilsyn under udførelsen, anbefaler jeg ofte at det samlede honorar fastsættes som en %-del af byggesummen, idet prisen er en god indikator på omfanget af det arbejde, som kræves af arkitekten.

Alt dette aftales naturligvis med kunden før arbejdet påbegyndes.