Processen

At tegne og bygge er en proces, der omfatter mange trin.

Lige fra de indledende møder til selve designarbejdet, myndighedsforhandling, udarbejdelse af arbejdstegninger, forhandling med håndværkere, byggestyring og opfølgning.

Det bedste resultat opnås ved at få totalrådgivning, men det er muligt at købe delydelser, såfremt man ønsker det.

De forskellige faser opdeles groft i nedenstående forløb:

 

 

Skitseforslag

Ønsker og behov uddybes og danner grundlag for arkitektens
overordnede forslag. Tegninger udarbejdes og drøftes på 2-3 møder
i denne fase, og arkitekten udarbejder planer, snit og facadetegninger.

Detailprojekt

Med udgangspunkt i skitseforslaget udarbejdes myndighedstegninger
og arbejdstegninger med detaljer og beskrivelser.

Udbudsfasen

Med udgangspunkt i hovedprojektet indhentes der tilbud fra håndværkere
og der forhandles kontrakter på plads.

Projektopfølgning og tilsyn

Mens byggeriet pågår følges der op på kvaliteten af arbejdet, eventuelle
problemer løses. Arkitekten er bygherrens repræsentant på byggepladsen.